Revisorassistent

  • Faglige udfordringer
  • Revisionsfirma i vækst

STILLINGEN: Som Revisorassistent hos Revisionsfirmaet Lars Jeppesen får du et spændende, ansvarsfuldt og selvstændigt job med store faglige og personlige udfordringer. Du får ansvaret for den daglige kontakt til egne klienter, er sublim i klientkontakt og nærværende, Du bliver ansat i et revisionsfirma i god udvikling med dedikerede medarbejdere bestående af revisorer og revisorassistenter.

FIRMAET: Revisionsfirmaet Lars Jeppesen er et mellemstort revisionsfirma i Frederikssund, Nordsjælland. Firmaet udvikles kontinuerligt med nye forretningsmuligheder og – løsninger til gavn for firmaets klienter. Beslutningsvejene er korte, hvilket gør firmaet særdeles manøvredygtigt og fleksibel når det gælder deres kerneydelser. Omgangsformen er uformel, åben og direkte hvilket gør det lettere at skabe en dialog internt som eksternt. Populært sagt har firmaet det samme verdensbillede som sine klienter. Firmaet har store ambitioner og særdeles gode muligheder for vækst hvorfor de står overfor kraftige udfordringer. Firmaets synlige position i markedet er ikke kommet af sig selv, men igennem en ihærdig indsats, kendetegnet ved seriøsitet samt en dynamisk udvikling på et solidt fundament.

KANDIDATEN: Den ideelle kandidat kommer fra en stilling som Revisorassistent eller lignende. Du kan dit håndværk, har et faglig højt niveau, gode samarbejdsevner. Det forventes at du kan udføre god regnskabsmæssig bistand for klienterne. Du er ikke bange for at udfordre vores klienter og sætte spørgsmålstegn ved tingene på en konstruktiv måde. Du har en tålmodig og vedholdende arbejdsstil med evnen til at tage det lange seje træk sideløbende med, at der skabes resultater i hverdagen. Du er god til at kommunikere og formulere dig i skrift og tale samt en rutineret bruger af Office pakken og gerne kendte regnskabsprogrammer såsom E-conomic. I øvrigt forventes det at du kan imødekomme de krav, der stilles i en moderne tænkende organisation.

DU TILBYDES: et virkelig attraktivt job i en spændende virksomhed med gode faglige og personlige udfordringer, hvor du selv former din hverdag. Lønnen forhandles på et attraktivt niveau med udgangspunkt i din uddannelse og erfaring.

ANSØGNING: Du bedes fremsende din ansøgning og cv elektronisk, mærket Rev-LJ – 2020 til ob@executivepartner.dk. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Jens Otto Tram, Executive Partner på mobile + 45 51517482. Ansøgningen skal være os i hænde snarest mulig dog senest 19. oktober 2020. Alle henvendelser behandles fortroligt.